ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > * Trong Trường Hợp Khẩn Cấp (In the Event of an Emergency)
Print this page

* Trong Trường Hợp Khẩn Cấp (In the Event of an Emergency)

​​Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra tại trường học hoặc trong cộng đồng mà trường học cần phải giữ an toàn trong khu vực trường, khóa cửa trường, hoặc cần di tản học sinh, thì những thông tin này sẽ được cung cấp cho phụ huynh bằng nhiều cách. Nhấn vào đây để biết thông tin về phương pháp kiểm soát của trường:

Phương Pháp An Toàn Trong Khu Vực , Phương Pháp Khóa Cửa Trường, hoặc Phương Pháp Trở Lại Tình Trạng Hoạt Động Bình Thường​.  

Thông tin quan trọng bao gồm các địa điểm thống nhất để gia đình đoàn tụ (nếu cần trong trường hợp phải di tản) sẽ được đăng trên các trang mạng của Sở Học Chánh và được gửi đến các đài phát thanh và truyền hình dưới đây. Sở Học Chánh có thể sử dụng hệ thống đảo ngược 911 trong trường hợp cần liên lạc với phụ huynh về thông tin khẩn cấp.

Phụ huynh - xin cho phép nhân viên cấp cứu được tiếp cận tình huống khẩn cấp bằng cách tạo không gian trống tại trường học.

Đài truyền hình

  • 2 WB2
  • 4 ​​​KCNC
  • 7 KMGH
  • 9 KUSA
  • 31 FOX

​​Phụ huynh nên kế hoạch phương pháp liên lạc với con của mình trong trường hợp khẩn cấp. Nên sắp xếp cho con của mình đến nhà của người hàng xóm hoặc có thể về nhà của họ.  Học sinh cũng nên có phương pháp để liên lạc với phụ huynh.

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.