ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > * Thông Tin Về Giờ Bắt Đầu Học Trể và Trường Đóng Cửa (School Delay and Closure Information)
Print this page

* Thông Tin Về Giờ Bắt Đầu Học Trể và Trường Đóng Cửa (School Delay and Closure Information)

Trong trường hợp trường bắt đầu học trể hoặc đóng cửa vì lý do thời tiết, phụ huynh sẽ được thông báo qua hệ thống tin nhắn điện thoại Blackboard Connect. Chúng tôi cũng sẽ đăng thông báo trên trang mạng của Sở Học Chánh và trang mạng của trường học, Facebook, Twitter và các phương tiện truyền thông.

ĐƯỜNG DÂY LIÊN LẠC KHI TRƯỜNG BẮT ĐẦU HỌC TRỂ VÀ ĐÓNG CỬA

Phụ huynh có thể gọi số 720-554-4701

​KHI TRƯỜNG ĐÓNG CỬA

 • Chương trình giữ trẻ trước-và-sau giờ học sẽ đóng cửa
 • Tất cả các chương trình sinh hoạt tại Sở Học Chánh sẽ đóng cửa
 • Tất cả các chương trình thể thao và luyện tập sẽ trì hoãn

KHI TRƯỜNG BẮT ĐẦU HỌC TRỂ

 • Trường Tiểu Học: Xe buýt sẽ đón học sinh trể 60 phút.  Trường bắt đầu lúc 9:00 sáng
 • Trường Trung Học Cấp III: Xe buýt sẽ đón học sinh trể 90 phút.  Trường bắt đầu lúc 9:50 sáng
 • Trường Trung Học Cấp II: Xe buýt sẽ đón học sinh trể 90 phút.  Trường bắt đầu lúc 10:20 sáng
 • Các trường học & chương trình khác:

  Trường Challenge: trường sẽ bắt đầu học trể 60 phút đến 9:00 sáng
  Cherry Creek Academy: trường sẽ bắt đầu học trể 90 phút đến 9:30 sáng
  Heritage Heights Academy: trường sẽ bắt đầu học trể 60 phút đến 9:00 sáng
  Morning Preschool: Xe buýt sẽ đón học sinh & trường sẽ bắt đầu học trể 60 phút
  I-Team: chương trình bắt đầu trể 90 phút
  Transistion Center: bắt đầu trể 90 phút
  Joliet Learning Center: xe buýt đón học sinh & trường bắt đầu trể 90 phút
  Expulsion: sẽ mở cửa như thường lệ

Giờ tan học tại các trường học sẽ như thường lệ, bao gồm lớp mẫu giáo buổi sáng và trường mầm non.

Chương trình giữ trẻ trước-và-sau giờ học sẽ sinh hoạt như thường lệ

Chúng tôi sẽ giám sát thời tiếc trong ngày và quyết định xem nếu các chương trình sau giờ học có thể sinh hoạt an toàn không.  Chúng tôi sẽ thông báo quyết định càng sớm càng tốt trước giờ tan học.

​TAN HỌC SỚM

Nếu tình trạng bão tố hoặc các tình trạng khẩn cấp trong ngày trở nên nghiêm trọng, Sở Học Chánh sẽ giám sát thời tiếc và thông báo cho các trường học và Bộ Giao Thông càng sớm càng tốt về quyết định tan học sớm,. Thông tin quyết định tan học sớm sẽ được đăng trên trang mạng này, sẽ được ghi âm qua hệ thống tin nhắn điện thoại và gửi đến các thông tin truyền thông càng sớm càng tốt.

TAN HỌC TRỂ

Trong trường hợp thời tiết nguy hiểm, trường học có thể giữ học sinh qua khỏi giờ tan học vì lý do an toàn. Thông tin này sẽ được đăng trên trang mạng này, sẽ được ghi âm qua hệ thống tin nhắn điện thoại và gửi đến các đài phát thanh và đài truyền hình càng sớm càng tốt.

QUAN TRỌNG

Chúng tôi khuyên phụ huynh nên lập kế hoạch với con em mình trong trường hợp khẩn cấp. Cần sắp xếp cho con em mình đến nhà của người hàng xóm, hoặc có thể vào nhà để liên lạc với phụ huynh.

Trong bất kỳ trường hợp nào, học sinh trường tiểu học sẽ không được giao cho người đến đón mà không có giấy chứng minh thư và không có phép của văn phòng.

Chúng tôi hiểu rằng một số phụ huynh có quyết định riêng cho gia đình của họ. Nếu bạn cảm thấy thời tiết quá khắc nghiệt cho con mình đến trường, vui lòng gọi cho văn phòng của trường để cho họ biết con của bạn sẽ ở nhà. Sự vắng mặt sẽ được cho phép.

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.