ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > Chương Trình Học Tập (Academic Program)
Print this page

Chương Trình Học Tập (Academic Program)

Trường Tiểu Học: Lớp mẫu giáo – lớp 5

Phát triển kỹ năng về môn đọc, viết và toán là trọng tâm chính trong trường tiểu học. Chương trình giáo dục cũng nhấn mạnh các kỹ năng cơ bản và phát triển khái niệm trong môn khoa học và xã hội học. Học sinh tiểu học tăng cường giáo dục của họ qua nghệ thuật, thể dục, công nghệ và sử dụng các nguồn tài nguyên truyền thông.

Trường Trung Học Cấp I: Lớp 6 - Lớp 8

Trường trung học được xây dựng trên nguyên tắc học tập cơ bản của các lớp tiểu học, đảm bảo rằng thành tích của học sinh sẽ có được một nền tảng vững chắc trong trường trung học và chương trình giáo dục sau lớp trung học. Học sinh phải nắm vững một nền tảng kiến thức của môn đọc, viết, toán, khoa học, lịch sử và địa lý. Học sinh cũng có thể tham gia vào các chương trình giảng dạy nâng cao, bao gồm về nghệ thuật, kỹ năng truyền thông, ngôn ngữ thế giới, điện tử, công nghệ thực nghiệm, giáo dục vật lý, sức khỏe, và nghiên cứu về người tiêu thụ và về gia đình.

Trường Trung Học Cấp II: Lớp 9 - Lớp 12

Các chương trình giáo dục của trường trung học sẽ đảm bảo rằng học sinh sẳn sàng cho đại học và cho sự nghiệp. Tất cả học sinh được khuyến khích để lấy những khóa học chính mà ACT và SAT quy định.  ACT quy định các khóa học chính được liệt kê dưới đây. SAT quy định 20 điểm tính chỉ hoặc hơn cùng với một lớp ngôn ngữ thế giới.

4 năm hoặc hơn về môn:

Anh văn

3 năm hoặc hơn về môn:

Môn Toán

Khoa học Xã hội

Khoa học tự nhiên

2 năm hoặc hơn về môn:

Giáo dục vật lý / Sức khỏe

Chương trình giáo dục nâng cao được cung cấp tại tất cả các trường trung học qua Chương Trình Tú Tài Quốc tế với các khóa học cao cấp và khóa học   vinh dự.​

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.