ALERTS:
Search:
Skip Navigation LinksCherry Creek School District > Vietnamese > * Trường Học Theo Lựa Chọn và Chuyển Trường Trong Phạm Vi Của Sở Học Chánh (School of Choice & IntraDistrict Transfers)
Print this page

* Trường Học Theo Lựa Chọn và Chuyển Trường Trong Phạm Vi Của Sở Học Chánh (School of Choice & IntraDistrict Transfers)

​​

TRƯỜNG HỌC THEO LỰA CHỌN VÀ CHUYỂN TRƯỜNG TRONG PHẠM VI 

​CỦA SỞ HỌC CHÁNH

 

Trường Học Theo Lựa Chọn

Sở Học Chánh Cherry Creek cho phép học sinh cư trú trong khu vực của Sở Học Chánh được nộp đơn ghi danh vào bất cứ trường Cherry Creek nào mà họ chọn. Nói cách khác là bạn có thể xin cho con mình theo học tại một trường Cherry Creek ngoài khu vực được chỉ định của bạn. Đơn xin "Trường Học Theo Lựa Chọn" là đơn bằng điện tử mà bạn có thể truy cập trực tuyến bất kỳ từ máy tính nào và bất kỳ lúc nào, bắt đầu từ tháng Giêng. Xin lưu ý rằng đơn "Trường Học Theo Lựa Chọn" không có bằng giấy mựt mà chỉ có thể truy cập từ trên mạng.

Mỗi học sinh giới hạn chỉ nộp 1 đơn và tất cả thông tin sẽ được xác minh chính xác. Các đơn xin sẽ được cứu xét căn cứ trên chỗ trống của trường và ưu tiên cho các gia đình có anh chị em ruột học ở trường đó và cho con cái của nhân viên làm tại Sở Học Chánh.

Trước ngày 15 tháng 3, phụ huynh sẽ được thông báo về quyết định duyệt đơn.  Đơn khiếu nại phải nộp cho Văn Phòng Ghi Danh của Sở Học Chánh bằng văn bản trước ngày 15 tháng 4. Ủy ban kháng cáo sẽ xem xét tất cả các đơn khiếu nại và phụ huynh sẽ được thông báo về quyết định cuối cùng trước ngày 15 tháng 5.

Xin lưu ý:

Học sinh hiện đang theo học tại trường thuộc diện "Trường Học Theo Lựa Chọn" hoặc theo diện "Chuyển Trường Trong Phạm Vi Của Sở Học Chánh" và được chấp thuận cho học lớp kế tiếp thì KHÔNG cần nộp đơn để trở lại trường đó vào năm tới.

Đơn cho những học sinh không cư trú trong khu vực sẽ có trên mạng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4.

Đơn xin học trường mẫu giáo, trường bán công (Cherry Creek Academy & Heritage Heights Academy) và trường chuyên nghiệp (Challenge School) KHÔNG cần phải theo quy trình "Trường Học Theo Lựa Chọn".  Vui lòng liên lạc trực tiếp với nhà trường để được hỗ trợ về quy trình nộp đơn của họ.

Không có "thời gian" cụ thể nếu đơn sẽ lưu trên mạng đến ngày 1 tháng 2, vui lòng nộp đơn sớm, đừng đợi đến phút cuối cùng.  Đơn nộp trễ có thể không được chấp nhận.

Địa chỉ bạn ghi trên mẫu đơn phải là địa chỉ hiện tại của bạn, và phải nằm trong khu vực của Sở Học Chánh Cherry Creek.

Chuyển Trường Trong Phạm Vi Của Sở Học Chánh

Các gia đình có thể yêu cầu con mình theo học trường khác ngoài trường trong khu vực của họ bất cứ lúc nào trong suốt cả năm. Đơn yêu cầu chuyển trường trong phạm vi của sở học chánh chỉ có trên mạng trực tuyến và dành riêng cho cấp lớp và năm học cụ thể. Đơn xin chuyển trường sẽ được cứu xét căn cứ trên chỗ trống của trường và của cấp lớp

​Nhấp vào liên kết này để gửi đơn "Chuyển Trường Trong Phạm Vi Của Sở Học Chánh"​​

Copyright © Cherry Creek School District #5, 4700 S. Yosemite Street, Greenwood Village, CO 80111 | 303-773-1184
Cherry Creek School District No. 5 does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability in admission to its programs, services or activities, in access to them, in treatment of individuals, or in any aspect of their operations. The lack of English language skills shall not be a barrier to admission or participation in the district’s activities and programs. The Cherry Creek School District No. 5 also does not discriminate in its hiring or employment practices. This notice is provided as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Title IX of the Education Amendments of 1972, the Age Discrimination Act of 1975, and the Americans with Disabilities Act of 1990. Questions, complaints, or requests for additional information regarding these laws may be forwarded to the designated compliance officer: District Compliance Officer or directly to the U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Region VIII, Federal Office Building 1244 North Speer Blvd., Suite #310, Denver, CO 80204.

You are now leaving the Cherry Creek School District (CCSD) portal. Please note that CCSD does not control nor can it guarantee the accuracy, relevance, timeliness, completeness, or appropriateness of any content contained on web sites and/or pages outside of the official CCSD portal. The information or opinions contained on these web sites and/or pages do not necessarily represent the views of the CCSD.

With access to the internet comes the availability of material that may not be of educational value or appropriate for students. While at school, CCSD has taken precautions to restrict access to inappropriate or harmful web sites. However, on the internet it is impossible to control all materials and limit all access to information that has no educational value. CCSD firmly believes that the valuable information and the interaction available on the internet far outweigh the possibility that users may procure material that is not consistent with the educational goals of CCSD.